Politica datelor personale

Sala de escaladă » Politica datelor personale

Accesul și utilizarea site-ului www.carpatic.ro sunt supuse următoarelor condiții de utilizare, a tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul www.carpatic.ro și/sau a oricarei pagini a acestuia, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale site-ului www.carpatic.ro, nu utilizați acest site.

Cine suntem noi

Site-ul www.carpatic.ro este deținut de:

ALPIN SPORT CARPATIC SRL

Reg. com.: J40/8625/2009

CIF: RO25857226

Adresa: Municipiul București, sector 6, Splaiul independenței, nr.319A, Cladirea J, Sema Parc

Datele personale colectate

Site-ul www.carpatic.ro colectează următoarele tipuri de informații:

informații precum numele, adresa de email, numărul de telefon, în momentul când trimiteți un mesaj electronic prin intermediul paginii contact.

informații precum numele și adresa de email în momentul când vă înscrieți la unul din evenimentele noastre

informații despre computer, inclusiv adresa IP, locația geografică, tipul și versiunea browser-ului și despre sistemul de operare;

informații despre vizitele și utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii și căile de navigare pe website;

informații care sunt generate în timp ce utilizați website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des și în ce circumstanțe îl utilizați;

informații conținute în orice comunicări ne trimiteți prin e-mail inclusiv conținutul comunicărilor și metadatele acestora;

orice alte informații personale pe care ni le trimiteți.

Înainte de a ne divulga informațiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obțineți consimțământul acelei persoane atât pentru divulgarea, cât și pentru procesarea informațiilor personale în conformitate cu această politică.

Utilizarea informațiilor personale

Informațiile personale transmise prin intermediul site-ului www.carpatic.ro vor fi utilizate în scopurile specificate pe această pagină sau în paginile respective ale site-ului. Putem folosi informațiile dumneavoastră personale pentru:

administrarea site-ului și a afacerii noastre;

personalizarea paginilor site-ului pentru dumneavoastră;

trimiterea de notificări prin e-mail solicitate în mod expres;

trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la companiile unor terți selectați cu atenție, care considerăm că vă pot interesa, prin poștă sau, acolo unde ați consimțit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteți informa în orice moment dacă nu mai doriți să primiți comunicări de marketing);

furnizarea către terți a informațiilor statistice despre utilizatorii noștri (acești terți nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informații);

abordarea solicitărilor și reclamațiilor făcute de dumneavoastră sau despre dumneavoastră referitoare la website-ul nostru;

păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;

verificarea respectării termenilor și condițiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); și

alte utilizări.

Fără consimțământul dumneavoastră expres, nu vom furniza informațiile dumneavoastră personale către terți pentru marketingul direct din partea acestor terți sau din partea oricărei alte terțe părți.

Divulgarea informațiilor personale

Putem divulga informațiile dumneavoastră personale oricăruia dintre angajații, ofițerii, asigurătorii, consilierii profesioniști, agențiile, furnizorii sau subcontractanții noștri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informațiile dumneavoastră personale:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

în legătură cu orice procedură legală potențială sau în curs;

pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor și reducerea riscului de credit);

oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instanțe sau unei alte autorități competente pentru divulgarea informațiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanță sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informațiilor personale.

Cu excepția situațiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informațiile dumneavoastră personale către terți.

Transferul internațional al datelor

Informațiile pe care le colectăm pot fi stocate, prelucrate și transferate între oricare dintre țările în care funcționăm pentru a ne permite să utilizăm informațiile în conformitate cu această politică.

Informațiile colectate pot fi transferate între următoarele țări care nu au instituite legi de protecție a datelor personale echivalente cu cele în vigoare în Spatiul Economic European: Statele Unite ale Americii, Rusia, Japonia, China și India.

Informațiile personale pe care le publicați pe website-ul nostru sau pe care le trimiteți spre publicare pe website-ul nostru pot fi disponibile prin internet în întreaga lume. Nu putem împiedica utilizarea sau utilizarea greșită a acestor informații de către alții.

Sunteți de acord în mod expres cu transferurile de informații personale descrise în această Secțiune (F).

Păstrarea informațiilor personale

Această secțiune stabilește politicile și procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligațiilor noastre legale cu privire la păstrarea și ștergerea informațiilor personale.

Informațiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.

De obicei ștergem datele cu caracter personal care se încadrează în categoriile prezentate mai jos la data/ora stabilite mai jos: informațiile personale obținute prin intermediul formularului de contact sau prin intermediul altor comunicări electronice nu vor fi șterse.

Informațiile personale obținute prin intermediul formularelor de înscriere la concursuri vor fi șterse într-o săptămână după terminarea concursului.

În pofida celorlalte dispoziții din această secțiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conțin date cu caracter personal:

în măsura în care ni se solicită acest lucru prin lege;

dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; și

pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informații către terți în scopul prevenirii fraudelor);

Securitatea informațiilor personale

Vom lua măsuri de precauție tehnice și organizaționale rezonabile pentru a preveni pierderea,utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informațiilor dumneavoastră personale.

Vom stoca toate informațiile personale pe care le oferiți pe serverele noastre securizate (protejate prin parolă și firewall).

Ați luat la cunoștință faptul că transmiterea informațiilor pe internet este în mod obișnuit nesigură și nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.

Modificări

Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă. Trebuie să verificați ocazional această pagină pentru a vă asigura că înțelegeți orice modificare adusă acestei politici.

Drepturile dumneavoastră

Ne puteți solicita să vă oferim orice informații personale deținem despre dumneavoastră; furnizarea acestor informații va fi supusă următorilor termeni:

Furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dumneavoastră (în acest scop, de regulă acceptăm o fotocopie legalizată la notar a pașaportului dvs, plus o copie certificată „conform cu originalul” a unei facturi de utilități care conține adresa dumneavoastră curentă).

Putem reține informațiile personale pe care le solicitați în măsura permisă de lege.

Ne puteți solicita în orice moment să nu prelucrăm informațiile dumneavoastră personale în scopuri de marketing.

În practică, de obicei fie vă exprimați acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunța la utilizarea informațiilor dumneavoastră personale în scopuri de marketing.

Site-uri terțe

Nu deținem niciun control și nu ne facem responsabili pentru politicile și practicile de confidențialitate ale terților.